Биографија – Професионална

 

Мирослав Паровић (фото Игор Павићевић)

Мирослав Паровић (фото Игор Павићевић)

ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА

14. јул 1984., Зрењанин, Србија

 

ОБРАЗОВАЊЕ


Докторске студије

2013. – Факултет техничких наука, Нови Сад

Индустријско инжењерство – енергетски менаџмент

 

Академске студије

2003.-2008. – Факултет техничких наука, Нови Сад

Одсек /Смер / Усмерење: Електротехнички одсек

Енергетска електроника и електричне машине

Просечна оцена у току студија: 9,82

Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и   рачунарства-мастер

 

Претходно образовање

1999.-2003. – Средња електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“, Зрењанин

Стечено звање: Електротехничар рачунара

 


РАДНО ИСКУСТВО

Децембар 2008. год – јануар 2011. године, “Енергонова д.о.о.“, Београд

Позиција: Заменик Директора

Опис посла, задаци и одговорности:

 • Евалуација потенцијалних локација за мале хидроцентрале, ветроелектрана и био-гас постројења
 • Обилазак терена са сарадницима
 • Писање предходних студија и студија изводљивости за нове локације малих хидроелектрана
 •  Писање предходних студија и студија изводљивости из области обновљивих извора енергије
 •  Писање предходних студија и студија изводљивости из области енергетске ефикасности
 •  Саветовање из области обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности

Главна достигнућа:

 •  Активна улога у пограничној сарадњи у пољу развоја обновљивих извора енергије (Србија-Румунија, Србија-Босна и Херцеговина, Србија-Хрватска)
 • Ревизија пројектне документације за малу хидроелектрану „Лисине“ у Деспотовцу (Србија)
 • Израда генералног пројекта са претходном израдом студије изводљивости за ветропаркове „Дерала 1“ и „Дерала 2“ у Босанском Грахову (Босна и Херцеговина)

 

Јануар 2011. год – септембар 2012. године, “Линеал д.о.о.“, Нови Сад

Позиција: Стручни/спољни сарадник

Опис посла, задаци и одговорности:

 • Израда пројектне документације за разне типове електроенергетских мрежа (генерални, идејни и главни пројекти)
 • Евалуација потенцијалних локација за мале хидроцентрале, ветроелектрана и био-гас постројења
 • Обилазак терена са сарадницима
 • Писање предходних студија и студија изводљивости за нове локације малих хидроелектрана
 • Писање предходних студија и студија изводљивости из области обновљивих извора енергије
 • Писање предходних студија и студија изводљивости из области енергетске ефикасности
 • Саветовање из области обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности

Главна достигнућа:

 • Учешће у изради идејног и главног пројекта осветљења петље „Батајница“ на делу обилазнице око Града београда
 • Учешће у изради идејног и главног пројекта осветљења петље „Баваниште“
 • Учешће у ревизији више идејних и главних пројеката електроенергетских мрежа и објеката
 • Учешће у изради идејног пројекта аутопута Е-75 Нови Сад – Београд – Ниш. Деоница: Батајница – Добановци, лот А1. Петља „Батајница“ од км 184+738, 24 до км 188+680,00
 • Учешће у изради главног пројекта аутопута Е-75, Нови Сад – Београд – Ниш. Деоница: Батајница – Добановци, лот А1. Петља „Батајница“, од км 184+738,24 до км 188+680,00
 • Учешће на изради идејног пројекта за израду обилазнице државног пута и реда (магистралног пута) број 24 око насељеног места Баваниште, на парцелама бр. 5895/2, 3678, 8563, 8659, 8505, 3634 и 8660 К.О. Баваниште.
 • Учешће у изради главног пројекта за изградњу обилазнице државног пута и реда (магистралног пута) број 24 око насељеног места Баваниште, на парцелама бр. 5895/2, 3678, 8563, 8659, 8505, 3659,8505, 3634 и 8660 К.О. Баваниште.
 • Учешће у изради записника о извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу електроенергетских и телекомуникационих објеката: Аутопут Е-70/Е-75, обилазница града.
 • Израда главног пројекта електроенергетских и телекомуникационих инсталација на рампи Т6, укрштање аутопута Е-75/Е-70
 • Учешће у вршењу техничке контроле главног пројекта објекта: Веза петље „Димитровград“ са градском саобраћајницом КМ 0+000.00 – КМ 0+877,63.
 • Учешће у провери и прегледу пројекта (Design sheck and review) дела пројектно техничке документације главног пројекта која се односи на област: пројекат техничке инфраструктуре.
 • Учешће у главном пројекту побољшања три укрсна места магистралног пута М5 и локалног пута за Бољевац, као и прикључка АМСС на магистрални пут М5, деоница Бољевац – Селиште.

 

Октобар 2012. год – данас, Град Нови Сад – Кабинет градоначелника (волонтерски рад, по потреби)

Позиција: Саветник Градоначелника за привреду и енергетику

Опис посла, задаци и одговорности:

 • Израда анализа, стратегија и планова за област привреде и енергетике у деловима над којима ингеренције има Град Нови Сад.

 

Новембар 2012. год – данас, Електровојводина – Електродистрибуција Нови Сад

Позиција: Заменик директора

Опис посла, задаци и одговорности:

 • Управљање техничким и људским ресурсима предузећа.
 • Контрола наплатног задатка.
 • Председавање комисијом за спречавање неовлашћене потрошње ел. енергије на нивоу ЕД Нови Сад

 


 

НАГРАДЕ

Награда „Електромреже Србије“ као најбољем студенту енергетике на Факултету техничких наука у Новом Саду

Награда Факултета техничких наука као најбољем студенту промоције смера енергетика, електроника и телекомуникације

 


 

ПУБЛИКАЦИЈЕ И СТРУЧНИ РАДОВИ

Јовановић, Б., Паровић, М., Стање и развој малих хидроелектрана у Србији. Публикација института „Jefferson“ Вашингтон Д.Ц. (http://altenergija.org);

Јовановић, Б., Паровић, М., Студија случаја – мала хидроелектрана „Рибаре“. Публикација института „Jefferson“ Вашингтон Д.Ц. (http://altenergija.org);

Јовановић, Б., Паровић, М., Стање и развој биомасе у Србији .Публикација института „Jefferson“ Вашингтон Д.Ц. (http://altenergija.org).

 

Претрага
Exact matches only
">
">
">
">
По чланцима
По странама
Пресловљавање
Аутор
Аутор
Конкретно речено
"Mолим све политичке странке да поступе попут нас и да из својих редова избаце кукољ, односно све оне који се бахато понашају, баве уценама и поткупљивањима, како би упристојили политичку сцену у Србији."
Календар
novembar 2018.
P U S Č P S N
« jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930